Inkomsten-Uitgaven

Begrotingbehandeling op 5 en 8 november

Op maandag 5 en donderdag 8 november bespreekt de gemeenteraad de programmabegroting 2019-2023. In tegenstelling tot eerdere jaren, vergadert de gemeenteraad nu twee in plaats van drie avonden over de begroting.

De vergaderingen hebben verschillende aanvangstijden. Op 5 november begint de vergadering om 19.30 uur. Op 8 november start de vergadering om 17.00 uur en hoopt de raad rond 19.30 uur klaar te zijn.

Lees online de programmabegroting 2019-2022.

U kunt de vergaderingen op de publieke tribune of via de online uitzending.