Afgelopen online Commissie Ontwikkeling-vergadering stonden de startnotities Spaarndamseweg Carpet Right en Spaarndamseweg KV Station op de agenda.  Een startnotitie is een document dat de kaders voor een ontwikkeling en de bijzonderheden van een gebied of enkele kavel aangeeft. Er staat ook een samenvatting in van het bestaand beleid (het kader) en de bedoeling is dat de ontwikkelaar verder aan de slag gaat op basis van dit document.

GroenLinks vond dat er onvoldoende aandacht was voor de groen- en ecologie paragrafen in de Structuur visie Openbare Ruimte (SOR). In dit beleid, dat is vastgesteld door de raad, staat waar we onze ecologie en groenstructuur kunnen versterken en waar ontwikkelaars in onze stad aan kunnen bijdragen. Wethouder Roduner zegde in de commissie toe dat deze stukken inderdaad erg belangrijk zijn en in de toekomst nog beter worden meegenomen in de startnotities.

Naast deze toezegging die extra onderstreept dat Haarlem voor groen gaat, hebben de collegeleden ook afgesproken dat het mogelijk moet zijn om gras-stenen te gebruiken voor parkeerplekken in de stad. Deze mogelijkheid wordt de eerstvolgende herziening van de Hior (Handboek inrichting openbare ruimte) toegevoegd. Op die manier worden de 7 extra parkeerplaatsen op gemeentegrond rond het voormalig KV station bij de Schoterbrug toch nog een beetje groen.

 

Melissa Oosterbroek