Eigen bijdrage tegemoetkoming

Bij minimum inkomen: deel van eigen risico ziektekosten terugvragen en/of bijdrage WMO maatwerkvoorziening

Haarlemmers met een minimum inkomen kunnen geld terug krijgen van de gemeente, voor het bedrag dat is betaald aan het wettelijk eigen risico ziektekosten, dat maximaal € 385 bedraagt.

Aan het eind van het jaar of het volgende jaar (tot december), kan 90% van het bedrag dat meer is dan het drempelbedrag van €100,-- ,als tegemoetkoming aangevraagd worden.

Ook voor de eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo, kan een tegemoetkoming worden aangevraagd door mensen met een minimuminkomen.

De tegemoetkoming wordt schriftelijk aangevraagd en of deze wordt toegekend, hangt af van uw persoonlijke situatie en inkomen.