De fractie dringt  al langere tijd bij het college aan op verhoging van het budget voor de Dierenbescherming. De Dierenbescherming voert de wettelijke taken op het gebied van dierenwelzijn uit voor de gemeente. In en na 2015 wordt het budget voor de uit te voeren taken 4 jaar lang met telkens 22 duizend euro verhoogd.

De gemeente heeft de wettelijk zorg voor de dierenopvang (asielfunctie), het transport naar de opvang, de hulp aan dieren in nood en de kadaverruiming. De gemeente besteedt die taak uit aan de Dierenbescherming.

Daphne Huysse vroeg in 2011 aan verantwoordelijk wethouder van der Hoek om de taak aangaande dierenwelzijn serieus te nemen. Door het beperkte budget kan de Dierenbescherming eigenlijk niet haar volledige taak uitvoeren. Mogelijk door de crisis, zijn er steeds meer mensen die geen geld meer hebben om hun dieren te verzorgen, of operaties te betalen.

De Dierenbescherming treft daardoor steeds vaker ‘probleemgevallen’ aan met hoge kosten tot gevolg. Bij mensen in de schuldhulpverlening en bij huisuitzettingen worden regelmatig dieren aangetroffen die onderdak en opvang nodig hebben.

GroenLinks vroeg; toe te werken naar een prestatieplan voor de werkzaamheden, met een toereikend budget. In februari 2014 vroeg Daphne via schriftelijke vragen, om eindelijk vaart te maken met de berekening, in overleg met de Dierenbescherming, van de juiste en redelijke prijs voor de geleverde prestatie..

In de Programmabegroting 2015-2019 heeft het College het budget voor de Dierenbescherming verhoogd, tot vreugde van o.a. fractievoorzitter GroenLinks Daphne Huysse. Haarlem bleek fors minder te betalen in vergelijking met andere gemeenten. In 2015 wordt  de vergoeding aan de Dierenbescherming met 22 duizend euro verhoogd naar 136 duizend. In de jaren daarna gaat het gefaseerd verder omhoog naar 195 duizend in 2019. Daphne Huysse: “Uiteraard moet de begroting nog goedgekeurd worden door de Raad, maar het is goed dat een noodzakelijke verhoging van het budget voor de werkzaamheden van de Dierenbescherming wordt ingezet. Dierenwelzijn is belangrijk”.