Groenlinks is niet ontevreden met de nieuwe bomenverordening. Maar er kan nog wel wat aan verbeterd worden volgens Anita de Jong in de commissie beheer.

Een van de belangrijkste verbeteringen is dat belanghebbenden al bezwaar kunnen maken op het voornemen om een kapvergunning af te geven. Was het vroeger zo dat bezwaarmakers nog al eens geconfronteerd werden met een reeds gekapte boom nog voordat er een uitspraak was gedaan over hun bezwaar. Dat zal nu niet meer zo makkelijk kunnen. De vergunning kan pas afgegeven worden als er een uitspraak is over het bezwaar. Verder is er een actuele lijst met monumentale bomen (80 jaar of ouder) die niet gekapt mogen worden en die in bestemmingsplannen worden opgenomen. Ook wordt er gewerkt aan een lijst met waardevolle bomen (50 tot 80 jarigen) die extra bescherming krijgen.

Wat kan er dan beter volgens GroenLinks?

Bomen moeten behouden worden tenzij er heel zwaarwegende overwegingen (ziekte, gevaar e.d.) zijn om dat niet te doen, dat is het uitgangspunt. Deze overwegingen moeten stelliger en eenduidiger in de verordening worden opgenomen. Nu is er nog te veel de mogelijkheid van persoonlijke interpretaties.

Verder wil GroenLinks dat ook jongere bomen de kans krijgen om uit te groeien tot monumentale en waardevolle bomen. Deze bomen moeten nu al dezelfde bescherming krijgen als monumentale bomen. Per wijk minimaal één boom van de toekomst, zoals de partij het noemt.

Groenlinks wil af van het sterfhuis beleid dat als 60% van de bomen in een straat gekapt zijn, de hele straat wordt gekapt en van nieuwe bomen(sprietjes) voorzien. Geen langdurig lege boomplekken maar meteen herplanten. Herplantplicht voor elke gekapte boom, of een andere wijze van groencompensatie moet in beleid worden vertaald, zodat helder is wat de plichten zijn en er ook gehandhaafd kan worden.

 

Anita de Jong