De afgelopen tijd is er nogal wat onrust ontstaan over ongeveer 400 populieren in Schalkwijk, die ongeveer 38 jaar oud zijn en waarvan sommige af en toe spontaan een tak laten vallen. Als zo'n boom naast een fietspad of op een kinderspeelplaats staat, kan dat gevaarlijk zijn. De gemeente had daarom een nieuw voorstel gemaakt, waarbij alle populieren zouden worden vervangen door Iepen. Een deel van de populieren echter is helemaal niet gevaarlijk, hetzij omdat ze geen takken laten vallen, hetzij omdat ze niet naast/boven een fietspad of speeltuin staan. GroenLinks Haarlem wil zoveel mogelijk tegenhouden dat bomen gekapt worden, zeker als het om gezonde bomen gaat. Om CO2 reductie te realiseren hebben we ook bomen nodig, bij voorkeur grote bomen met veel blad. Dus elke kap van een boom brengt ons weer een beetje achterop.
 

Daarom was de wethouder gevraagd de populieren te beoordelen op hun levensvatbaarheid en op hun gevaar. De bomen werden twee keer bekeken door deskundigen, die niet tot een eenduidig advies kwamen.

Na veel vragen en opmerkingen naar de wethouder, is uiteindelijk een motie aangenomen om de populieren nog één keer door de landelijk populierendeskundige te laten beoordelen. De bomen die als gevaarlijk worden aangemerkt, zullen worden gekapt en vervangen voor nieuwe bomen, de andere bomen blijven staan, zodat er hopelijk geen kaalslag plaatsvindt, maar de slechte bomen uit de bomenrij worden weggehaald. Jonge bomen kunnen de lege plaatsen innemen en zijn groter en steviger voordat de bomen eromheen gekapt moeten worden. Zo houden we de buurt groen.

Sacha Schneiders