Na bijna drie jaar is de bomenverordening eindelijk aangenomen door de gemeenteraad. Dat is goed nieuws voor de bomen in Haarlem. Voor alle bomen, ook die op particulier grondgebied. Ze krijgen eindelijk de bescherming die ze nodig hebben. En die wij nodig hebben voor het realiseren van een groene en gezonde stad.

Vaak en langdurig bomen over de bomen

De bomenverordening kent een turbulente behandeling in de raad. Eigenlijk zouden we als in 2019 een nieuwe verordening hebben, maar in de Commissie Beheer bleek de voorgestelde nota zo slecht dat we die terugstuurden. De wethouder moest z’n werk overdoen. En bij voorkeur samen met de bomenwachters en bomenridders. Daar ging enige tijd overheen. En enige wethouders. In mei 2021 was de bomenverordening dan eindelijk rijp om in de raad te bespreken. Of toch niet. Niet. De raad besloot vanwege de vele amendementen en moties de verordening eerst weer aan de Commissie Beheer voor te leggen. En dat werd weer een half jaar uitstel. Maar eindelijk, eind november, werd die na een stevig debat toch aangenomen. Waarbij Sacha zich goed verweerde tegen aanvallen van de PvdA die onze voorstellen ‘betuttelend’ vond voor particulieren met een klein beurs. Ons uitgangspunt was en is: in Haarlem kappen we geen bomen, ook niet in particuliere tuinen. Wil je toch kappen? Dan kan dat alleen als je een vergunning hebt.

Beschermen van bomen

In onze ogen moet een bomenverordening slechts één ding doen: het beschermen van bomen en houtopstanden binnen de gemeente. En daarvoor zijn beperkende regels nodig. En die regel formuleer je in de bomenverordening. We zijn blij met de huidige regels. De belangrijkste verbeteringen zijn:

  • een herplantplicht vanaf het kappen van één boom,
  • het inschakelen van een externe boomadviescommissie voor complexe kapaanvragen,
  • het opleggen van een financiële vergoeding als herplant ter plekke niet mogelijk is,
  • het beschermen van waardevolle bomen, ook op particuliere percelen.

Belang bomenverordening

Hoe belangrijk een bomenverordening is, even zo belangrijk is het beoordelen van de vergunning en het onderhoud van de huidige bomen. Want helaas, alleen al in de maand november werd aangekondigd dat er ruim 150 bomen worden gerooid. Daarvan zijn veel kapvergunningen terecht vanwege de slechte staat van de bomen. Maar de vraag is: hoe komt het dat zo veel bomen in zo’n slechte staat verkeren? Voor een gezonde stad en een gezond bomenbestand zullen we dus ook moeten zorgen voor goed onderhoud. Iets voor de volgende keer…