GroenLinks Haarlem wil een gehandhaafde bufferzone aan de Haarlemse kant van de abortus kliniek. Pro-life betogers worden inmiddels geweerd aan de Heemsteedse kant van de kliniek. Dat deed hen besluiten naar de Haarlemse kant te gaan om daar te betogen tegen abortus. Betogers tegen abortus protesteren al jaren elke maand een paar dagen tegen abortus.Vroeger ging dat nog redelijk gemoedelijk maar tegenwoordig worden de betogers als zeer intimiderend ervaren door de cliënten van de kliniek.

 

GroenLinks vindt dat het ondergaan van een abortus de vrije keuze van de vrouw is en moet blijven Intimidatie door tegenstanders vinden wij onacceptabel. Vandaar dat GLH vraagt om een bufferzone waar de betogers buiten moeten blijven zodat de cliënten van de kliniek vrijelijk naar binnen kunnen gaan.