Op 1 oktober stond in de commissie Beheer het agendapunt: Voortgang-stappenplan-Duurzaamheid-Centraal. Het punt is doorgeschoven naar een volgende vergadering. Hierna de concept tekst.

Vergaderstuk 1, vergaderstuk 2, vergaderstuk 3

Nog niet uitgesproken

De onderstaande bijdrage is nog niet uitgesproken in de commissie beheer. Geen reden om onze bijdrage bij het bespreekpunt Duurzaam stappenplan niet te delen. Heb je aanvullingen? Neem dan contact op met Melissa Oosterbroek

GroenLinks vindt dit een mooi document, we zijn blij dat we als eerste van Nederland de stap kunnen zetten om CO2 direct te koppelen aan ons beleid. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we de toekomst van onze stad op de juiste manier in onze eigen begroting meenemen. Super dat we CO2 gebruiken als kernindicator, want CO2, weg ermee!

GroenLinks is blij met het voornemen van de Richtlijn Duurzame Openbare Ruimte / Civiele projecten. Neemt u hier ook de Hior in mee? En wordt deze dan ook gecheckt door onze stadsecoloog? We zien hier ook graag een koppeling met het Groen Beleidsplan. Zodat als we in  Haarlem ontwikkelen, natuur positief ontwikkelen. Anders tinten Groen die wellicht een goede aanvulling zou kunnen zijn zijn:

 • -> Natuurvriendelijke oevers
 • -> Mobiliteitshub elektrisch deel vervoer
 • -> Bomen (Benoemen van kap/ herplant)
 • -> Flexkantoorplekken
 • -> Water
 • -> Geveltuinen
 • -> Kantoorruimte voor kenniswerkers
 • -> Tuin op dak
 • -> Water doorlatende tegels in de openbare ruimte
 • -> Wadi's
 • -> Kringloopwinkels
 • -> Mini bibliotheek
 • -> CO2 compensatie regelingen met de ontwikkelaar
 • -> Maatschappelijk vastgoed
 • -> Speeltuinen
 • -> Parken (Moestuinen, voedselbossen etc. )
 • -> Stoepgangers
 • -> Fietsparkeervlonders
 • -> Buurtwinkels
 • -> Diverse hofjes woonvormen tegen eenzaamheid
 • -> Veilig en ecodynamisch licht
 • -> Stikstof compensatie
 • -> Fijnstof meters
 • -> m2 Ecologisch groen
 • -> Groen op bushok
 • -> Autovrije gedeeltes
 • -> Bomenbunkers
 • -> Houtbouw
 • -> Afspraken in aanbesteding sloop & hergebruik
 • -> Gescheiden uitvalbakken in ondergrondse containers
 • > Warmtebuizen
 • -> Duurzaam gebouw
 • -> Energie op dak
 • -> Energie op gevel / balkon
 • -> Energie in weg / op hekwerk en lantaarn
 • -> Buurtbatterijen
 • -> Zon/ batterij per object
 • -> Laad en ontlaadpleinen

Natuur positief ontwikkelen gaat ook over het verbeteren van de CO2 opname van onze stad. Het is goed dat onze begroting een duurzaamheidsbegroting is.