Maarten Wiedemeijer fractievoorzitter van de PvdA rapporteert in de Raadsvergadering van 7 april de stand van zaken inzake coalitieonderhandelingen.

Hij stelt dat de basis voor een sociaal, progressief, duurzaam beleid ligt bij PvdA, GroenLinks en D66.

Dat is het motorblok. Maar Frank Visser CU pleit voor de benaming “Warmtepomp” omdat dit duurzamer is.

Om een meerderheidscoalitie te krijgen, daadkrachtig, worden aanvullende gesprekken gevoerd met VVD- CDA,CU,AP – SP, Jouw Haarlem. 3 opties. Louise van Zetten stelt dat zij ook een aanbod heeft gedaan voor een vierde optie samen met OPH. Wiedemeijer antwoord dat is gekeken naar de meest kansrijke optie op basis van: 1. Inhoudelijke verschillen, 2. Onderlinge relatie, 3 numeriek. 

In komend weekend worden nog extra gesprekken gevoerd. Voor Pasen wordt de knoop doorgehakt en is de verkennende fase afgerond.

Informateur

Dan gaat de informateur aan de slag, daarvoor is gevraagd Joyce Langenacker, Burgemeester van Ouder-Amstel en oud PvdA-wethouder van Haarlem.

Joyce Langenacker
Joyce Langenacker

Moties

Daarna worden enkel moties in stemming gebracht o.a. van Trots die pleit voor een minderheidscoalitie, deze wordt verworpen.

De PvdA en andere partijen dienen in de Motie “Breng de raad in positie voor een goede samenwerking” *1

Deze wordt aangenomen.

Een andere motie van PvdA en andere partijen heet “Onderzoek de opkomst en de uitkomst”. Deze krijgt een tegenstem van GroenLinks, D66, HvH OPH en CU maar wordt met 21 stemmen voor aangenomen. *2

*1

Om het presidium te vragen in kaart te brengen wat de belangrijkste onderwerpen/dossiers zijn voor de periode 2022-2026 en voorstellen uit te werken zodanig dat de positie van de raad wordt versterkt;

• Bij de nadere uitwerking hiervan het seniorenconvent te betrekken;

• Het uiteindelijke voorstel waarin de wensen en ambities en de werkwijze beschreven

staan om als raad de komende periode in positie te zijn voor te leggen ter besluitvorming.

*2

Roept het college op

• De opkomst te onderzoeken op basis van diverse criteria (stadsdeel, leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, etniciteit en gender) en hierbij reden van niet-stemmen te onderzoeken;

• Het stemgedrag te onderzoeken op basis van diverse criteria (stadsdeel, leeftijdsgroepen, opleidingsniveau, etniciteit en gender) en hierbij standpunten en andere overwegingen (persoon/partij; man/vrouw; lokaal/landelijk) te onderzoeken;
• Hierbij gebruik te maken van een betrouwbaar kiezersonderzoekbureau dat gebruik maakt van representatieve kiezersaantallen en transparante onderzoeksmethodiek. (zoals bijvoorbeeld I&O Research of IPSOS);
• De uitkomsten voor te leggen aan de Commissie Bestuur voor nadere bespreking.