In het plan wordt uiteengezet hoe de nieuwe bebouwing en de openbare ruimte van Schalkwijk Centrum (voormalig winkelcentrum) er uit gaan zien in de toekomst. 

GroenLinks is van mening dat het plan voldoet aan de zaken die wij belangrijk vinden: duurzaamheid, meer groen, klimaatadaptatie, meer ruimte voor voetganger en fietser, meer ruimte voor cultuur en minder ruimte voor auto’s. 

Toch missen we nog iets in het plan dat we ook heel belangrijk vinden. In de nieuwe woongebouwen is tot nog toe geen aandacht besteed aan collectiviteit. GroenLinks is van mening dat nieuwbouw een uitgelezen mogelijkheid biedt om collectieve ruimtes in de woningbouw te realiseren. Veel van de woningen in de nieuw te bouwen gebouwen zijn klein, dan is de mogelijkheid om af en toe een extra, gemeenschappelijke ruimte te kunnen gebruiken, binnen en/of buiten, en eventueel buren te ontmoeten, een mooie uitkomst. Ook willen wij dat bij de ontwikkelingen meer ingezet op ‘gebruik vs bezit’. Dat kan betekenen dat niet iedereen bijvoorbeeld meer een eigen wasmachine bezit maar er gebruik gemaakt kan worden van een gezamenlijke wasruimte. (Voor mobiliteit bestaat straks wel de mogelijkheid van autodelen.) Dat scheelt ruimte en het nodigt uit elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten. En dat is, met eenderde van de bevolking die zegt zich wel eens of heel vaak eenzaam te voelen, een mooie bijkomstigheid. GroenLinks zal zich de komende jaren dan ook inzetten voor meer collectiviteit in nieuwe woongebouwen.