Na een voorbij gevlogen reces is de fractie uitgerust en opgeladen weer aan de slag gegaan. Een paar weken rust was zeker nodig. De reguliere raadsvergaderingen moesten afgelopen maanden gecombineerd worden met campagne, verkiezingen en weken van onderhandelen. En dat terwijl ook het thuisfront en een baan naast het raadswerk aandacht vroegen.

Ik maak me ontzettend veel zorgen over de steil oplopende vaste lasten. Om deze reden heb ik met 250 andere lokale fractievoorzitters van GroenLinks en PvdA een manifest opgesteld richting Den Haag om zo spoedig mogelijk iets te doen aan deze prijzen. Er wordt niet tot nauwelijks landelijk gehandeld, dit terwijl zoveel Haarlemmers kopje onder dreigen te gaan. Lokaal doen we wat we kunnen. Er is geld beschikbaar voor isolatie, voor duurzaamheidsleningen en informatie over hoe te verduurzamen.

Afgelopen zomer is de stikstofcrisis veel in het nieuws geweest. Het uitblijven van handelingsperspectief op dit dossier kan grote gevolgen hebben, ook in Haarlem. Veel woningen worden op dit moment gebouwd in Schalkwijk en staan op het punt gebouwd te worden in Haarlem Zuidwest en Haarlem Oostpoort. Hier komen voornamelijk sociale huurwoningen en betaalbare koop en huurwoningen. Als de provincie en in het verlengde het Rijk niet doorpakt, kunnen deze woningen mogelijk niet gebouwd worden. Ook hier geldt, lokaal doen we wat mogelijk is.

In juni hebben we het besluit genomen om flink te gaan ingrijpen in veel Haarlemse wijken. Een stad is om in te kunnen leven. Daar hoort bijvoorbeeld veel groen bij. Of spelen in de openbare ruimte. Daar horen ook keuzes bij. Zolang er zoveel auto's op straat geparkeerd staan, kan er niet veel groen bijkomen. Daarom hebben we het besluit genomen om in veel Haarlemse wijken parkeerregulering in te voeren, gecombineerd met een vergunningenplafond. Zo kunnen we ervoor zorgen dat er niet teveel auto's geparkeerd staan in de wijk en komt er ruimte voor groen, spelen en de fiets. Komende maanden gaan we verder invulling geven aan dit besluit en maken we een keuze hoe dit precies bereikt gaat worden.

Kortom, er is komende maanden genoeg te doen! Dinsdag 27 september vanaf 20 uur vertel ik samen met de fractie er meer over. Locatie Dakkas (De Witstraat 1a, bovenop parkeergarage de Kamp). Kom je ook?