Cora Yfke Sikkema

Column: Wethouder Cora-Yfke Sikkema

Wat een maanden....

Van doorgaan met het gewone werk, campagne voeren, verkiezingen winnen, onderhandelen, coalitieprogramma opstellen, nieuw college vormen en tussendoor nog wat privé-afspraken proberen in te plannen. Veel, intensief, bijzonder en tof. Met een grote en goede fractie én een collega GL-wethouder. Ik had de afgelopen periode dan ook niet willen missen! Maar eerlijk is eerlijk, ik heb ook zin in vakantie.

We zijn inmiddels gestart met uitvoering geven aan het mooie coalitieprogramma “Duurzaam Doen”. Ik focus me op duurzaamheid, economie en mobiliteit. Duurzaamheid en mobiliteit zijn geen nieuwe onderwerpen voor mij, maar het programma is op die punten aangescherpt, dus kunnen we niet gewoon door met de rijdende trein: tijd om pas op de plaats te maken en te bezien hoe vorm te geven aan de extra ambities. Na te denken wat we nodig hebben om die trein sneller en effectiever te kunnen laten rijden. En dat doet de gemeente natuurlijk niet alleen, maar samen met onze partners in de stad en regio. Wordt vervolgd!

Economie is nieuw in mijn pakket. Daar ben ik blij mee, want ik wil duurzaamheid en economie graag meer met elkaar verbinden. Dat gebeurt al volop, zo blijkt uit twee bijeenkomst waar ik vandaag bij aanwezig was.
 

Aan het begin van de middag was er bij het 3D Makerzone een bijeenkomst over het C-district - een gebied in de Waarderpolder waar we via experimenten toekomstgerichte ontwikkelingen willen uitvinden en toepassen. De nadruk ligt op circulaire economie en nieuwe technologie (smart city). Met ondernemers, gemeente en provincie is gesproken hoe we hier vorm aan gaan geven. Dat is nog zoeken, maar ook heel inspirerend.

Van de Waarderpolder naar het Honkbalstadion in Noord. Voorafgaand aan de wedstrijd is een bijeenkomst met wederom ondernemers en overheid. Hier was onder andere een prachtige presentatie van iZoof die aan de weg timmert met elektrische taxi’s, autodeelpilots in twee Haarlemse wijken en goederendistributie op een schone manier. Op het laatst werd gevraagd welke belemmeringen iZoof ervaart. Ook al willen de initiatiefnemers niet denken in belemmeringen, ze merken op dat het beleid achter begint lopen bij hun voortvarende acties.

Er zijn genoeg mooie stappen te zetten om onze stad toekomstbestendig te maken en Duurzaam te Doen. Wordt ook vervolgd!