Het zal de meesten niet ontgaan zijn dat er nogal wat ophef ontstaan is rondom de plaatsing van brugklassertjes op de middelbare scholen in Haarlem. Niet elke leerling kon terecht op de school van haar/zijn keuze. Op sommige scholen moest er geloot worden wie wel of niet geplaatst werd. Dat was even slikken voor de uitgelote leerling en de ouders. Sommige ouders hebben zelfs een kortgeding aangespannen tegen de betreffende school en de gemeenteraad heeft 27 maart over dit onderwerp minstens een uur gedebatteerd.

GroenLinks, was blij met dit interpellatiedebat het zou in ieder geval bijdragen aan meer duidelijkheid en mogelijke misverstanden uit de weg ruimen. Het doel van de loting bleef voor GroenLinks echter wel overeind staan: nl. dat er efficiënt met de klas/school-ruimte moet worden omgegaan. Daar waar sommige scholen klasruimte over hebben en anderen te kort is het verspilling van gemeenschapgeld om nieuwe klasruimte bij te bouwen. Bovendien zit niemand te wachten op mega-scholen met meer dan 2000 leerlingen.

Wat is nu het probleem vroeg raadslid Anita de Jong zich af: De loting zelf of de gebrekkige communicatie over de loting. Ouders waren namelijk veel te laat geïnformeerd en “bovendien hadden sommige scholen zich niet aan de afgesproken procedure gehouden. Kortom de regie was zoek. Had wethouder Divendal van onderwijs niet eerder in moeten grijpen toen duidelijk werd dat de zaken mis dreigden te lopen? Terug draaien was op dit moment echter onwenselijk, aldus de GroenLinksfractie.

Wel zal er volgend schooljaar, nog voor oktober duidelijkheid moeten zijn over het toelatingsbeleid van de scholen. Mogelijk kan er nog gezocht worden naar andere, meer geaccepteerde middelen dan loting, om het gewenste doel te bereiken.

 

Anita de Jong