Frans Hals Museum
Frans Hals Museum

Culturele parel: het Frans Hals Museum

De cijfers van het Frans Hals Museum laten over 2019 een verlies zien van 350.000 euro. Dat is een fors verlies. Dat er verlies zou worden geleden was al eerder aangekondigd. De al jaren niet meer geïndexeerde subsidie is al lang niet meer toereikend om de gestegen en nog steeds stijgende personeels- en andere lasten te betalen. GroenLinks Haarlem is dan ook van mening dat het verlies over 2019 uit de algemene middelen moet worden bijgepast.

De situatie voor 2020 ziet er niet goed uit. Daarom wil GroenLinks dat er een toekomstbestendige oplossing komt waarmee het museum de komende jaren verder kan. Wil het museum goede spraakmakende tentoonstellingen blijven maken die veel publiek trekken en goed op de collectie kunnen passen, dan moet de financiële basis op orde zijn. Onderzoek heeft laten zien dat het museum relatief weinig financiële ondersteuning krijgt in vergelijking met andere (verzelfstandigde) gemeentemusea.

Landelijk is geconstateerd dat musea niet eindeloos hun eigen inkomsten kunnen verhogen. Dat de (landelijke) fondsen zich geconfronteerd zien met veel meer aanvragen, voor veel grotere bedragen, dan gehonoreerd kunnen worden,  sinds de grote bezuinigingen op cultuur van een aantal jaar terug.

GroenLinks heeft dan ook gevraagd aan het college om in samenwerking met het Frans Hals Museum voorstellen aan de gemeenteraad te doen die een goede oplossing geven voor de huidige situatie. Ook heeft GroenLinks samen met andere partijen erop aangedrongen dat het college zich samen met het museum maximaal inspant om ervoor te zorgen dat het museum in aanmerking komt voor landelijke subsidies en de basis infrastructuur (BIS) voor cultuur.

Het Frans Hals Museum is een culturele parel van Haarlem en zeer belangrijk voor de aantrekkelijkheid en naamsbekendheid van deze mooie stad!

Peter van den Doel

(Foto Dutch Simba)