sleutelprojecten

De Ontwerp Structuurvisie Openbare Ruimte

De inspraak op de lange termijn visie op de openbare ruimte vastgelegd in de SOR (= Structuurvisie Openbare Ruimte) is van 18 augustus en sluit op 29 september. (Onder voorbehoud van goedkeuring door de raadscommissie op 6 juli).

Op 5 en 7 september komen er informatiebijeenkomsten over de SOR:

Dinsdagavond 5 September Plaats: Het Broederhuis Haarlem, Nagtzaamplein 67 Tijd: 19.30 uur. Donderdagavond 7 September Plaats: Wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2 Tijd: 19.30 uur.

Om een aantrekkelijke, gezonde en bereikbare stad te zijn is een slimme afhandeling van regionale verkeersstromen nodig en betere verbindingen voor voetgangers en fietsers én goede verbindingen voor openbaar vervoer en autoverkeer. In de Structuurvisie openbare ruimte worden voorstellen gedaan hoe dit te bereiken.

Het opstellen van de SOR is vijf jaar geleden begonnen.

Via www.sorhaarlem.nl kan de visie worden geraadpleegd.

Reacties die voor 18 augustus binnen komen worden ook meegenomen.