Het wordt waarschijnlijk het duurste project waarover de gemeenteraad deze collegeperiode moet beslissen: de ondertunneling van de binnenstad. De afgelopen maanden is door een projectbureau onderzoek gedaan naar mogelijke tunnelvarianten voor de Zuidtangent. Afgelopen donderdag werd in de raad gedebatteerd over het wel of niet uitvoeren van een vervolgstudie naar de zogenoemde voorkeursvariant die uit dit onderzoek naar voren kwam: een tunnel die vanaf de Schipholweg via het Houtplein naar het station loopt.

In de gemeenteraad is iedereen het erover eens dat de bereikbaarheid van Haarlem verbeterd moet worden. GroenLinks is daarbij natuurlijk groot voorstander om dit te doen met Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Daarover geen misverstanden.
Desondanks had GroenLinks de nodige moeite met de voorgestelde voorkeursvariant. Onze belangrijkste bezwaren:
- De kosten van deze variant zijn beraamd op 800 miljoen euro. Een groot deel daarvan moet door het Rijk worden betaald. Het is zeer de vraag of het rijk hieraan mee wil werken. Zo niet, dan zijn we wellicht jaren verder en niets opgeschoten terwijl de meer haalbare opties zijn blijven liggen.
- In deze variant is de vertramming van de Zuidtangent niet meegenomen, terwijl vertramming in de toekomst noodzakelijk is om te kunnen blijven voldoen aan de vervoersbehoefte.
- Wanneer de tunnel er eenmaal is, krijgen we te maken met enorme beheerskosten qua onderhoud, energieverbruikt en dergelijke.
- Maar vooral: er is niet onderzocht of de bereikbaarheid van Haarlem met het Hoogwaardig Openbaar Vervoer ook op andere, goedkopere manieren kan worden verbeterd. Bijvoorbeeld door een korte- of middellange tunnel om het Spaarne te passeren, en het zo snel mogelijk realiseren van vertramming. Wij kunnen, kortom, geen vergelijking maken tussen korte, middellange en lange tunnelvarianten.
GroenLinks heeft het college in een motie gevraagd het voorliggende besluit terug te trekken en onderzoek te laten doen naar korte- en middellange tunnelvarianten, waarbij tevens de vertramming van de Zuidtangent is meegenomen. De coalitiepartijen PvdA, SP en VVD en oppositiepartij CDA zagen in de voorkeursvariant echter de oplossing voor zo’n beetje alle Haarlemse ‘problemen’ en ach, dan speelt geld geen rol… En zo kan het gebeuren dat we een vervolgonderzoek gaan doen naar de (o.a. financiele-) haalbaarheid van een tunnel van 800 miljoen euro, zonder dat goed is gekeken of met minder geld hetzelfde resultaat kan worden behaald.