Het is in het centrum van Haarlem niet mogelijk om GFT afval gescheiden aan te bieden. GroenLinks is uiteraard van mening dat afval zo veel mogelijk gescheiden moet worden en daarom bedacht centrumbewoner Ziggy Klazes dat het misschien een goed idee zou zijn om de schillenboer terug te laten komen om in het centrum het GFT afval op te halen. Omdat dit idee op Facebook enthousiast omarmd werd door opvallend veel mede-centrumbewoners, bleef het niet bij een idee. 

Na een gesprek met Spaarnelanden en een bezoek aan stal Vosse voor de uitvoeringskant van het verhaal leek de schillenboer haalbaar. 

Inmiddels is in het kader van het Strategisch Plan Afval een pilot met de schillenboer gepland. Hij zal met paard en wagen een keer in de twee weken de Vijfhoek en Leidsebuurt
aandoen om GFT afval in te zamelen. 
 

Ziggy Klazes