Afgelopen donderdag hebben we in de commissie beheer gesproken over het pakket van maatregelen dat de wethouder voorstelt om de Vijfhoek te verlossen van het te veel aan auto’s en vrachtauto’s in de wijk.  De wijkraad heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een voorstel dat gedragen moest worden door zoveel mogelijk bewoners van de wijk. De wijkraad heeft uiteindelijk enkele voorstellen voorgelegd aan de gemeente. Daaruit heeft de wethouder een keuze gemaakt die maakt dat grote vrachtauto’s uit de wijk geweerd worden, de Botermarkt autoluw wordt evenals de Barrevoetestraat en een aantal straten eenrichting worden of de richting wordt omgedraaid om vooral verkeer van buiten de buurt te weren. Allemaal goede maatregelen om voetgangers en fietsers de ruimte te geven en overlast van autoverkeer terug te dringen. GroenLinks Haarlem heeft de wethouder verzocht daar nog een paar maatregelen aan toe te voegen: het auto-arm maken van het deel van de wijk dat nu nog niet autoluw is of autoluw wordt: dat betekent dat alleen bewoners met een parkeervergunning en bedrijven die moeten laden en lossen (tot 11.00 uur ’s morgens) dat deel van de wijk in kunnen.

Ook hebben we gevraagd om in afwachting van de milieuzone in de wijk de luchtkwaliteit te gaan meten. Ten slotte hebben we gevraagd de Gedempte Oude Gracht tot een 30 km/u weg te maken.

Het voorstel van de wethouder om een proef te doen om de Gierstraat op zaterdag verboden voor fietsen te maken hebben wij niet gesteund, evenals veel fracties in de Raad. Wij vinden dat de huidige maatregel, dat fietsers wordt verzocht af te stappen als het druk is, een goed alternatief is en er voor kan zorgen dat voetgangers en fietsers zich ook op zaterdag samen door de Gierstraat kunnen bewegen.