Op vrijdag 15 juni bracht de Commissaris van de Koningin, de heer Borghouts, een werkbezoek aan Haarlem. Onderdeel van het bezoek was een ontmoeting met de gemeenteraad in de vorm van een debat in de raadszaal in Lagerhuisvorm

De deelnemers waren raadsleden, leden B&W en de heer Borghouts. Het thema van het debat was: bereikbaarheid in regionaal perspectief. De raadsleden Tenda Hofmans (Groen Links) en Pea Bosma (VVD) deden de aftrap. De stellingen van de beide dames zou naar verwachting het meest uit elkaar liggen, hetgeen ook het geval was. De stellingen waren: Stelling van Pea Bosma (VVD) We moeten op alle middelen van vervoer inzetten: openbaar vervoer, auto en fiets. Verbetering van het ene middel, verkleint de belasting van het andere. Haarlem moet een knooppunt worden in het netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer in de Noordvleugel met aansluiting op de Zuid-As in Amsterdam. Een tunnel naar het station op het Zuidtangent-tracé en de aanleg van transferia zijn essentieel. De Randweg moet een rondweg worden, dus de Oostweg verbinden met de Randweg en ondertunneling van de Buitenrustbruggen. Stelling van Tenda Hoffmans (GroenLinks) In de komende jaren moet in deze regio, afgezien van onderhoud, niet geïnvesteerd worden in wegen, maar uitsluitend in openbaar vervoer en de fiets (door gemeente, provincie en rijk); het creëren van meer ruimte voor auto’s door meer asfalt moedigt de automobiliteit alleen maar aan; oplossingen voor de regionale bereikbaarheid liggen alleen in het beprijzen van het autogebruik in combinatie met investeren in openbaar vervoer (en de fiets). De VVD-stelling houdt in dat men een en … en oplossing wil. Men wil alle middelen van vervoer verbeteren en kijkt niet op een miljard meer of minder. Die moeten dan waarschijnlijk van de provincie komen. En men wil naar een volledige rondweg voor de auto inclusief een superdure ondertunneling van de Haarlemmerhout. Men wil dus alles en vooral voor de auto. Niets bijzonders dus… De GroenLinks-stelling ging wel uit van een keuze. Ook deze is natuurlijk allang bekend: zet in op openbaar vervoer (en de fiets) en geen nieuwe autowegen. Wie nu dacht dat zich hierna een levendig Lagerhuisdebat zou ontbranden, kwam bedrogen uit. De andere raadsleden reageerden zeer keurig en er was weinig deining. Wel wilden de meeste fracties net als de VVD alles bevorderen en keken zij ook niet op geld. Voor een gerichte aanpak zoals GroenLinks die voorstelde voelde men niet zoveel. Wat me opviel was dat het milieu eigenlijk geen rol speelde.Geen partij – behalve GroenLinks – legde een verband met de klimaatverandering en de CO2-uitstoot. Laten we dit ook maar aan het rijk? Dit zou nou een thema zijn geweest die de raadsleden eens tot nadenken zou moeten aanzetten. Maar nee, het bleef netjes en ieder zei zijn ietwat geijkte zinnetje. Overigens was de Axiepartij niet aanwezig. Het debat werd afgesloten met een terugblik op inhoud en debatkwaliteit door observator Jaap Sluis. Die liet nog eens horen dat hij het wel een typisch Haarlems debatje vond, keurig en netjes. Jammer toch…. Fer Daalderop