Gelote wijkraden debat Pletterij
Gelote wijkraden debat Pletterij

Debat Gelote Wijkraden

Het debat in de Pletterij (6 februari) over gelote wijkraden met toelichting vanuit gelote wijkraden in Groningen en Rotterdam is interessant.

Aan het eind van de avond vertelt Wethouder Botter dat hij niet wil tornen aan de huidige, goed functionerende, wijkraden. Maar hij wil graag een experiment doen met één of meer wijkraden* die via loting is samengesteld en deze wijkraad de ruimte geven en armslag met een budget. Hij verwijst naar Amsterdam West waar wijkbewoners via internet prioriteit kunnen stellen bij besteding van budgetten in de wijk. Botter vindt het een optie om de gelote wijkraad te combineren met een burgerpanel dat digitaal geraadpleegd kan worden. Haarlem heeft nu een burgerpanel van 1100 inwoners, uit en voor heel Haarlem, die regelmatig worden geënquêteerd.
(Uiteraard zal de gemeenteraad zich over zo’n experiment moeten uitspreken - * waarschijnlijk in een wijk waar nu geen wijkraad is (P.P). Hoewel de wijkraad Rozenprieel met 3 leden zich al aanbood voor een experiment.)

In de Oosterparkwijk te Groningen hebben veel ingelote bewoners nee gezegd tegen de uitnodiging om in de wijkraad te gaan zitten maar er zijn uiteindelijk genoeg bewoners gevonden die hun wijk belangrijk genoeg vinden om een wijkraad te vormen die beschikt over een budget van 2 ton. Dat werd o.a. uitgegeven aan hondenpoep bakken en -zakken, ook al is het beleid van de gemeente Groningen om deze niet neer te zetten.

De leden vergaderen met z’n allen 2 keer ‘s avonds per maand en overdag met commissies en krijgen een vergoeding. Ze worden intensief ondersteund door ambtenaren. Er is een app voor mobiel en computer om 400 bewoners te vragen om hun mening. In de wijkraad hebben ook 6 raadsleden (niet perse uit de wijk) zitting.

In Rotterdam Nesselande vertelt een wijkraadslid dat hij 12 uur per week besteed aan de wijkraad (met vergoeding). De wijkraad in Rotterdam is divers samengesteld er mogen leden in vanaf de leeftijd van 16 jaar.

De aanwezige Haarlemse vertegenwoordigers van wijkraden zijn kritisch. En benoemen allerlei problemen in de huidige situatie en de relatie wijkraad-gemeente.

Piet de Vries die samen met Jan van Eeden het debat organiseert hamert op (overdracht van) bevoegdheden voor een gelote wijkraad.