Domus Plus en Skaeve Huse

Iedereen heeft recht op een plek in Haarlem. Dat is het uitgangspunt voor GroenLinks én de gemeenteraad van Haarlem. Dat betekent dat ook mensen die het lastig hebben in en met het leven, een plek verdienen. Mensen die kampen met een verslaving bijvoorbeeld, met een psychische aandoening of verstandelijke beperking.  Het zijn kwetsbare mensen, maar het zijn ook mensen die ‘onaangepast’ gedrag kunnen vertonen en daarom misschien niet de gedroomde nieuwe buren zijn. Voor deze mensen zijn twee verschillende opvangmogelijkheden gepland in Haarlem: 

·      Een Domus Plus is een opvanglocatie van het Leger des Heils voor maximaal 24 mensen die vaak meerdere diagnoses hebben, vaak licht verstandelijk beperkt zijn en voor wie er geen kans is op volledig herstel. Voor hen is een reguliere opvang niet geschikt omdat daar teveel prikkels zijn. Deze groep heeft vooral behoefte aan rust. Domus Plus biedt een rustige omgeving met structuur in de vorm van een dagprogramma. In andere steden blijkt deze aanpak goed te werken.

·      Skaeve Huse is Deens voor ‘rare huizen’. Deze woonvorm is bedoeld voor mensen die door hun gedrag ernstige overlast veroorzaken in reguliere woonwijken. Ook voor hen is de kans op herstel zo goed als uitgesloten. Door hen uit de woonwijken te verplaatsen naar de Skaeve Huse, neemt de overlast in de wijken af. Er zullen maximaal zes Skaeve Huse geplaatst worden in Haarlem.

 Het goede nieuws is: de meeste Haarlemmers zijn het erover eens dat ook deze mensen een plek in Haarlem verdienen. Maar het is geen geheim dat diezelfde Haarlemmers niet zitten te wachten op deze nieuwe buren. Men is bang voor overlast en onveiligheid in de buurt. En dat is begrijpelijk. Er zal dan ook in samenspraak met de omwonenden duidelijke afspraken worden gemaakt over beveiliging en handhaving in en rond de opvang.

 4 mogelijke locaties

Er zijn vier locaties in de stad aangewezen die in ieder geval voldoen aan de door de betreffende opvangorganisatie en de gemeenteraad gestelde voorwaarden voor een dergelijke opvang. Deze vier locaties zijn inmiddels bekend gemaakt. Zie: https://www.haarlem.nl/opvang/

In het verkiezingsprogramma van GroenLinks Haarlem staat dat wij niet gaan bouwen in de groene zoom. We worden er op gewezen dat een aantal van de mogelijke locaties zich in de groene zoom bevinden. Wij zijn ons hiervan bewust. Hoe je dat ook interpreteert, als verschillende belangen botsen zal er een keuze moeten worden gemaakt. Wat voor GroenLinks Haarlem hierbij van groot belang is, is spreiding. De twee locaties mogen wat ons betreft niet in één stadsdeel worden gerealiseerd. Als spreiding niet mogelijk blijkt te zijn gaat GroenLinks Haarlem alternatieve locaties onderzoeken.

Direct na de bekendmaking van de 4 locaties is de gemeente in gesprek gegaan met de stad. Het plenaire, digitale gesprek dat maandag 11 november heeft plaatsgevonden was de aftrap van een reeks gesprekken die plaats zal vinden met de stad. Binnenkort zijn er gesprekken met de bewoners van de afzonderlijke wijken waar de locatie mogelijk zal komen. 

 De gemeenteraad en het college hebben de taak tot het afwegen van alle belangen die spelen en uiteindelijk tot een oordeel te komen over de meest geschikte locatie. De belangen en zorgen van de buurtbewoners, de belangen van de wijk maar ook de belangen van de toekomstige bewoners van de Domus Plus en de Skaeve Huse worden gewogen. GroenLinks Haarlem neemt daarin ook haar rol als volksvertegenwoordiger. Dat betekent dat wij de komende tijd in gesprek zullen gaan met de stad en alle belangen zo goed mogelijk inhoudelijk zullen wegen.

We gaan dit proces gezamenlijk aan, de stad en de politiek. Vandaar dat wij klaar staan voor u en uw mening. De woordvoerders namens GroenLinks op dit dossier zijn: Roséanne Timmer-Aukes en Peter van den Doel .