Prestaties en Indicatoren suggesties
Prestaties en Indicatoren suggesties

Duurzaamheidsbegroting

Bij de begroting hadden wij als motie voorgesteld een duurzaamheidsbegroting op te nemen in de Begroting 2020-2024. Helaas heeft de motie het niet gehaald. We laten het er echter niet bij zitten, maar zijn intussen verder aan het werken aan de duurzaamheidsbegroting, zodat die in elk geval in de komende Kadernota en daarna in de begroting van volgend jaar kan worden ingevoegd.

De bedoeling is dat we onszelf stevige doelen stellen op het gebied van bijv. luchtkwaliteit, CO2-uitstoot woningen, het aantal aardgasvrije woningen, het aantal woningen met zonnepanelen, het aantal bomen, de hoeveelheid ecologisch verantwoord groen. Als we in 2030 de eerste stap gezet willen hebben, moeten we de weg daar naartoe monitoren. Daarom houden we vast en zetten we door, zodat de juiste indicatoren in de volgende kadernota en begroting worden opgenomen.

Sacha Schneiders