GroenLinks is voor een kinderfeest voor iedereen. De afgelopen jaren zijn er flinke stappen gezet om het Sinterklaasfeest een feest voor iedereen te maken. Bij de grote Haarlemse intocht zijn er sinds twee jaar Roetveegpieten. We zijn heel blij dat deze geleidelijke transformatie van een geliefde traditie heeft plaatsgevonden. De geesten zijn nu rijp om de volgende stap te zetten. Tijdens de raadsvergadering van 25 juni 2020 hebben Actiepartij en GroenLinks een motie geschreven en die samen met SP en PvdA ingediend, getiteld: ‘Sinterklaas, een feest voor iedereen.’ Deze motie is met ruime meerderheid aangenomen.

In de motie vragen wij het college te stoppen met het verlenen van subsidies aan organisaties van Sinterklaasvieringen als die voor een Zwarte Piet kiezen. Ook vragen we om een constructieve dialoog aan te gaan met instellingen die nog steeds gebruikmaken van Zwarte Piet en deze instellingen te stimuleren om afscheid te nemen van Zwarte Piet. Verder verzoeken wij om met organisaties van de Haarlemse Sint-intochten in gesprek te gaan over het niet meer af beelden van Zwarte Piet in druk, snoepgoed, sociale media, reclame-uitingen of anderszins. Daarnaast vragen wij het college uitsluitend nog te participeren in Sinterklaasfeesten zonder Zwarte Piet.

Met deze motie nemen wij als Haarlem afscheid van Zwarte Piet en maken we het Sinterklaasfeest een feest voor iedereen!

 

  • Roséanne TimmerAukes

Foto: Ziko van Dijk