De GroenLinks fracties in de regio hebben de handen ineen geslagen om de colleges in Kennemerland een regionale sociale ombudsfunctie te laten realiseren. In Haarlem is in juni reeds een motie van de oppositie o.a. met steun van GroenLinks aangenomen waarin gevraagd wordt om het instellen van een onafhankelijke ombudsfunctie in de gemeente. Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van Jeugdzorg, AWBZ, Participatie en Begeleid Wonen.

Omdat deze overheveling van de taken van het Rijk naar gemeente gepaard gaat met forse bezuinigingen, hebben veel gemeenten regionale afspraken met elkaar gemaakt om, op terreinen waar dat mogelijk is, samen te werken om zo efficiënter te kunnen opereren.

GroenLinks vindt het van het grootste belang om te kunnen monitoren of de zorg aan deze vaak kwetsbare burgers doeltreffend en naar behoren wordt geleverd. Daarnaast vindt GroenLinks het belangrijk om vroegtijdig eventuele knelpunten in de nieuwe aanpak zichtbaar te krijgen en aan te pakken.

Daarom pleiten de fracties GroenLinks in de samenwerkende IJmond gemeenten (Beverwijk, Heemskerk, Velsen) en Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede-Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede) voor de instelling van een regionale sociale ombudsfunctie. Deze laagdrempelige ombudsfunctie is volgens GroenLinks  noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren op klachten van burgers over de manier waarop de gemeenten en haar partners omgaan met (verzoeken om) zorg.

 

GroenLinks draagt de colleges in 8 gemeenten dan ook op met een voorstel te komen tot het instellen van een sociale ombudsfunctie.