Energie opwek voor Haarlem, geregeld in de Regionale Energie Strategie

Dingen die we tot nu toe hebben geregeld:

  • Natuurpositief ontwikkelen in de RES projecten
  • Streefwaarde van minimaal 50 procent
  • Geen houtige biomassa verbranding
  • Aandacht voor energiebesparing voor datacenters

Afgelopen maandag is de motie Duurzaam in de natuur aangenomen bij de staten van Noord Holland door de inzet van statenlid Anouk Gielen. Met het aannemen van deze motie hebben de collega’s van Noord Holland ook middels motie vastgelegd dat natuur bescherming een belangrijke pijler is in de Regionale Energie Strategie.

Lees ook de onderstaande bijdrages in de commissie Beheer Haarlem

Vaststellen Concept Regionale Energie Strategie

Uitgesproken GroenLinks door Melissa Oosterbroek tijdens de raad op 1 oktober 2020

Link naar RES

We bespreken de RES. GroenLinks staat helemaal achter deze zienswijze. Wij zijn blij dat er een brede steun is voor natuur positief ontwikkelen. Dat betekent dat we verder gaan dan het beschermen van de natuur, de natuur wordt integraal meegenomen bij de project ontwikkeling van een duurzame energie project. We houden daarmee ook rekening met de verschuiving van de biodiversiteit die past bij klimaatverandering.  

Want ons klimaat verschuift volgens de modellen van het IPCC ieder jaar 20 kilometer naar het zuiden en wij zullen ons daaraan moeten aanpassen.

Hetzelfde geld voor de norm 50 procent aan eigendom voor de particulieren in deze regio.  Voor GroenLinks is het essentieel om gericht en concreet beleid te maken waar de ontwikkelaar snel mee aan de slag kan. De afgelopen jaren is een levendige markt ontstaan om particulieren geld te laten verdienen met duurzame energie. Onder andere Haarlemmers zijn zelf duurzame energie gaan produceren, corporaties en bedrijven zoals Kennemerwind, Meerwind, Powerpeers, Winddelen, Zoncoalitie, Zonnehub, Zonnepanelendelen en nog veel meer zijn in dit gat gesprongen om draagvlak te realiseren. U kunt u goed voorstellen dat u blijer wordt van een draaiende windmolen als je ook daarvan zelf de vruchten plukt. Een streefwaarde van 50 procent is juist logisch want er moet ook een markt zijn voor deze sociale ondernemingen die de duurzame energie voorziening versnellen zoals dat ook is afgesproken in het klimaatakkoord. 

Als Haarlemmers zelf hun energievoorziening in de hand hebben zullen ze meer betrokken zijn, zullen ze meer geld kunnen verdienen en zullen ze zich ook realiseren dat tropische temperaturen in de herfst niet normaal is. Dat het deze week veel te heet was en dat we nu kunnen genieten van een dagje strand maar ons tegelijkertijd ook moeten realiseren dat we moeten werken aan een duurzame energie voorziening en daar hebben we alle Haarlemmers bij nodig. GroenLinks ziet de nieuwe economie van duurzame energie  in eigendom van de Haarlemmers.

 

Hond en windkraht