Door het stopzetten van de levering van aardgas door Rusland is er een groot tekort
aan gas op de wereldmarkt ontstaan.  Die schaarste heeft geleid tot een enorme
prijsstijging die veel huishoudens in Europa raakt of zal gaan raken. 
De vraag is of , en hoe,  we in de winter ons huis warm kunnen krijgen en daarnaast
geld over kunnen houden voor de andere eerste levensbehoeften. 
Het kabinet heeft geld beschikbaar gesteld om de rekening van de gemiddelde
gasverbruiker betaalbaar te houden. Maar nog veel belangrijker is het dat wij minder
energie gaan gebruiken. 
Daarmee zijn wij minder afhankelijk van de grilligheid van de beschikbaarheid en
betaalbaarheid van gas. 
Het succes van de energiebesparing hangt mede af van het draagvlak dat er voor is in
de samenleving. Bij burgers én bedrijven. Energiebesparing moet lonend zijn. 
Daarnaast is het uiteraard belangrijk dat wij versneld inzetten op de transitie naar
duurzame wind- en zonne energie. Alleen door deze fundamentele verandering in
denken én in handelen kunnen wij nu en in de toekomst een toekomstbestendige
energievoorziening garanderen. Niet afhankelijk van Rusland of welk ander land dan
ook. 
De gemeente helpt graag bij het nemen van isolerende maatregelen in uw eigen huis

https://www.subsidiesisolatie.nl/haarlem/