Canvassen op de Engelandlaan

Engelandlaan 30 km/u

Sinds de zomer laait de discussie op of de Engelandlaan in Schalkwijk de maximale snelheid van 30 verhoogd moet worden naar 50 km/u. De wens om deze weg te veranderen van een 30 km weg naar een 50 km weg is voortgekomen uit een overleg met de verzamelde wijkraden van Schalkwijk. Zij hebben dit verzoek bij het college neergelegd. Dat de wethouder ingaat op de wens van de wijkraden is begrijpelijk.

Dit onderwerp zal nog in de raadscommissie aan de orde komen. Vooruitlopend hierop is het standpunt vanĀ  GroenLinks Haarlem dat we geen voorstander zijn van deze plannen. Aan deze straat liggen scholen, spelen kinderen, in deze straat fietsen mensen. Wij delen de zorgen die bewoners hebben geuit. Op dit moment is de maximale snelheid 30 km/u en in een woonwijk vindt GroenLinks Haarlem dat snel genoeg.

We willen graag tijdens de behandeling in de commissie bespreken hoe hiermee omgegaan zal moeten worden.

Daphne Huysse

Op de foto: bestuurslid Ikiena van der Sluis in de Engelandlaan