Eva de Raadt, wethouder Financiën, Sport en Openbare ruimte

Haarlem groeit. In het coalitieakkoord heeft het college de ambitie uitgesproken om de komende jaren 10.000 woningen bij te bouwen. Met als belangrijke voorwaarde dat er ook genoeg voorzieningen komen, zoals scholen en sportfaciliteiten, en veel groen. ‘Hier hebben we in de begroting extra geld voor gereserveerd’, vertelt wethouder Eva de Raadt (CDA). ‘Er wordt volop gebouwd maar met alleen woningen ben je er niet.’

Sport voor iedereen betaalbaar

Toen het coalitieakkoord vier jaar geleden werd gesloten, zat De Raadt nog namens het CDA in de gemeenteraad. Twee maanden geleden, volgde ze de afgetreden wethouder Michel Rog op. Omdat ze destijds als CDA-fractievoorzitter aan het akkoord heeft meegeschreven, kent ze het goed. ‘Er zijn actiepunten waar ik me als raadslid al hard voor heb gemaakt en die ik nu als wethouder uitvoer’, vertelt ze. ‘Dat vind ik heel bijzonder. Zo hebben we er aandacht voor dat ook inwoners met een kleine portemonnee kunnen sporten. Met hulp van geld uit verschillende bronnen hebben we in Haarlem zowel het Jeugdfonds Sport & Cultuur als het sportfonds 18+. Iedereen met een HaarlemPas kan via deze regelingen goedkoper sporten. Bewegen is goed voor je gezondheid, je zit beter in je vel en komt onder de mensen. Elke euro die we hier als gemeente in investeren, betaalt zich ruimschoots terug.’

Bewegen in de buitenlucht

De gemeente heeft in de afgelopen vier jaar ook geïnvesteerd in sportfaciliteiten. Badmintonclub Duinwijck heeft sinds 2019 bijvoorbeeld een eigen hal. Dit jaar opent in Haarlem-Noord de Yvonne van Genniphal de deuren. En als het aan de wethouder ligt, duurt het ook niet lang meer voor Sportclub HLC zijn eigen turnhal krijgt.

‘Ook sporten in de buitenlucht willen we aantrekkelijker maken’, zegt De Raadt. Zo voetbalt Geel-Wit nu op een kunstgrasveld dat bij warm weer afkoelt door regenwater. Bij Bavo Beach, gelegen in het sportpark aan het Spaarne, kun je beachvolleyballen. Overal waar we in Haarlem de openbare ruimte herinrichten, willen we Haarlemmers in beweging krijgen, bijvoorbeeld met wandel- en hardlooproutes, fitnessattributen en jeu-de-boulesbanen. Hier kun je zonder lidmaatschap sporten in een groene omgeving.’

Tegels eruit, planten erin

Een gezonde en toekomstbestendige stad is een stad met veel groen en water. Dit staat hoog op de politieke agenda in Haarlem. In de Structuurvisie openbare ruimte is afgesproken dat overal waar gebouwd wordt, plekken komen waar overtollig regenwater goed kan wegzakken en opgeslagen kan worden voor droge periodes. In de Waarderpolder gebeurt dit inmiddels met watergangen. Initiatieven om de stad te vergroenen krijgen steun van de gemeente. De Raadt: ‘Je ziet Haarlemmers steeds vaker het voortouw nemen. Op het Ambonplein in Haarlem-Noord hebben omwonenden een gemeenschappelijke groene buurttuin aangelegd. Ook in de Leidsebuurt en andere delen van de stad zijn versteende wijken aan het vergroenen. Tegels eruit, planten erin.’ Daarom trekken we ook dit jaar weer 2 ton extra uit voor dit soort buurtinitiatieven, want de leukste ideeën komen vaak vanuit de bewoners zelf, die kennen hun buurt immers het beste.’

Nog eens 1.700 bomen erbij?

Netto 1.700 bomen erbij in vier jaar voor een betere luchtkwaliteit. Dit leek vier jaar geleden een ambitieuze doelstelling. De Raadt: ‘Maar die hebben we toch maar mooi gehaald. Ik hoop dat de nieuwe coalitie ook zo voortvarend met groen aan de slag gaat. Zélf en door Haarlemmers te ondersteunen bij de aanleg van geveltuintjes, boomspiegels, groene gevels en daken en stadstuinen. Dat maakt Haarlem tot een nog fijnere stad om te wonen.’