Op 10 april jl. vond er in de Gravenzaal Gemeente Haarlem een expertmeeting “jongeren en sport” plaats. De bedoeling van de expertmeeting was om met professionals (scholen,sportclubs, verenigingen) en jongeren van ideeën/ ervaringen te wisselen over deelname van jongeren aan sport. Aan de hand van stellingen kon men onderling discussiëren, dit in de vorm van het lagerhuisdebat.

De leden van de gemeenteraad hadden de mogelijkheid om aan het einde van de expertmeeting hun bevindingen terug te koppelen. En te bedenken wat de gemeente eventueel hierin kan betekenen.

Het initiatief van Annemiek kropman (PvdA) werd ondersteund door twee raadsleden( Denise Eikelenboom ”VVD”, Abid Azannay “Groenlinks”) de griffie, ambtenaar en 2 studenten van Hogeschool InHolland. Dit werkgroepje heeft vorm gegeven aan de expertmeeting. Vooraf is er eerst onder de Haarlemse jongeren een enquête gehouden over hun sportdeelname. Aan de hand van de enquête hebben wij een discussie georganiseerd met professionals en jongeren.

 

Als Groenlinks raadslid was ik heel erg blij over de opkomst van deze dag.

Er zijn een aantal voorbeelden genoemd hoe jongeren het af laten weten om te sporten.

Het is aan ons raadsleden om met de informatie en ideeën die wij deze dag hebben opgepikt te kijken of wij vanuit onze bevoegdheden er iets mee kunnen doen. Ook de scholen en verenigingen kunnen wat voor elkaar betekenen. Denkend aan een hockey club die zijn/haar sport binnen een school promoot om hiermee meer jongeren te enthousiasmeren en te binden aan een vereniging. Met dergelijke initiatieven en de hulp/ steun vanuit de politiek kunnen we ervoor zorgen dat er meer jongeren gaan sporten.

 

Abid Azannay