Het heeft iets van “preken voor eigen parochie” voor een fractie die de "ongemakkelijke waarheid wel kent *, maar de presentatie van Extinction Rebellion was helder, feitelijk en indrukwekkend.
*GroenLinks is tenslotte een duurzaam milieu partij naast haar sociale doelstellingen.

Janneke Barten en Walter van der Laan zijn de rebellen die de PowerPoint presentatie begeleiden.

Een wereldbol-kaart maakt duidelijk dat het Noordelijk halfrond verantwoordelijk is voor erg veel uitstoot, terwijl de gevolgen voor het Zuidelijk halfrond groot zijn.

De uitstoot van broeikasgassen zorgt ervoor dat: de temperatuur stijgt, de oceanen opwarmen, de koraal sterft, de ijskappen smelten, de zeespiegel stijgt, er extreem weer ontstaat, verwoestijning plaats vindt en soorten uitsterven.

Extinction Rebellion redeneert vanuit de wetenschap met name het IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, van de Verenigde Naties, een door 193 landen aangewezen groep van 50 wetenschappers.Het IPCC is voorzichtig met feiten, zorgvuldig en langzaam.

IPCC-Boodschap is: wees voorzichtig met de planeet en voorkomen is beter dan genezen. 1,5 Graden opwarming is het maximum dat de planeet aankan, 2 Graden opwarming heeft ergere gevolgen dan gedacht. Intense stormen, niet genoeg voedsel kunnen produceren voor iedereen en forse stijging van de zee (84 cm in 2099 - 4 meter in 2300) dus overstromingen.

Gevolgen van de klimaatverandering zullen zijn: voedselschaarste, gezondheidsproblemen door vervuiling en hitte en gebrek aan schoon drinkwater met als gevolg sociale onrust en miljoenen vluchtelingen.

De VN in het 'UN Production Gap Report" van 20-nov-2019, stelt dat landen zich niet aan de 1,5 graden grens houden en te veel kolen, olie, gas blijven produceren, 2 x te hoog.

Er zit niets anders op dan subsidie afbouwen (bijv. op kerosine), belasting verhogen, consumptie rantsoeneren en productie binden aan quota.
Concreet: minder: veeteelt, productie kolen, olie, gas, minder consumptie van vlees, minder auto’s op fossiele brandstof, minder vliegen. Dus minder uitstoot methaan en CO₂. En meer bomen planten. Dat is lastig in een economie die gericht is op groei.

Extinction Rebellion (XR) wil volgend jaar 10% minder benzine gebruik en vleesconsumptie in Haarlem.

XR eist:

1. Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische crisis die ons voortbestaan bedreigt; kom met een concreet plan voor voorlichting aan burgers en bedrijven.

2. Doe wat nodig is; kom met een concreet plan en budget.

3. Bewaak de uitvoering; monitor de afbouw en de voortgang.

Na de inleiding volgt een discussie. Waarbij o.a. aan de orde wordt gesteld dat Extinction Rebellion ook informatie moet verzamelen over de klimaatmaatregelen die de politiek al genomen heeft, de gemeente Haarlem al uitvoert en de ambtenaren aan het voorbereiden zijn.