GroenLinks pleit daarom dan ook, met het indienen van de motie, voor extra aandacht voor deze mogelijkheid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan aandacht voor de regelingen bij aanvang van het schooljaar bij de plenaire kennismakingsbijeenkomst voor brugklassers. 

We zijn heel blij dat we een duidelijke toezegging van de wethouder hebben gekregen dat die extra aandacht er zal komen. Naar aanleiding van deze toezegging hebben wij de motie ingetrokken. 

GroenLinks vindt het met name belangrijk dat de tijdens Corona opgelopen leerachterstanden voor iedere leerling, ongeacht het inkomen van de ouders, in te lopen is met extra huiswerkbegeleiding. Het bestaan van de tegemoetkoming dient dan ook breed en duidelijk uitgedragen te worden. 

We sluiten dit politieke jaar af in een roerige tijd. De stijgende kosten voor energie en levensonderhoud, de daarmee samenhangende armoedebestrijding, maar ook het huisartsentekort in Haarlem, de klimaatcrisis en integrale aanpak voor duurzaam leven: het zijn slechts enkele voorbeelden van de grote uitdagingen waar we voor staan.

We hebben veel vertrouwen in het nieuwe coalitieakkoord en het nieuwe college om deze problemen adequaat aan te pakken.