Het college wil de € 1,8 miljoen aan resterend budget uit de TONK-regeling inzetten voor Haarlemmers met een laag inkomen.

De energiekosten zijn sinds eind vorig jaar aanzienlijk gestegen. Haarlemmers met een laag inkomen hebben, mede door corona, geen reserves meer om deze extra energiekosten op te vangen. Het college wil nu de € 1,8 miljoen aan resterend budget uit de TONK-regeling inzetten voor deze groep Haarlemmers. De raad moet hier vervolgens een besluit over nemen.

Steeds meer inwoners ontvangen hogere energierekeningen zonder dat zij meer energie zijn gaan gebruiken. Vanuit het Rijk zijn eerder al ondersteuningsmaatregelen aangekondigd om deze kostenstijging te verzachten. Zo is voor mensen met de laagste inkomens een eenmalige energietoeslag van € 200 per huishouden aangekondigd. Nog niet bekend is hoe deze regeling wordt uitgevoerd.

Niet in de kou

De TONK-regeling was bedoeld als bijdrage in de woonlasten voor mensen die door de coronacrisis de huur of hypotheek niet konden betalen. In Haarlem is hiervan minder gebruik gemaakt dan verwacht. Het college wil het overgebleven budget inzetten voor de meest kwetsbare groep. Wethouder Roduner (Sociale Zaken): “De stijgende energiekosten zijn een groot probleem en we willen onze financieel kwetsbare Haarlemmers niet in de kou laten zitten. We willen in Haarlem voorkomen dat de energiearmoede voor deze mensen structureel toeneemt. Het gaat om een tijdelijke ondersteuning. Om het ontstaan of groter worden van schulden tegen te gaan.”

Informatie

Inwoners van Haarlem die problemen hebben met het betalen van hun energierekening of andere geldzorgen hebben, kunnen contact opnemen met de budgetcoaches van de gemeente, via het e-mailadres budgetcoaching@haarlem.nl.

foto: jmtimages