Het regende toen om 12.30 uur de aardgasbus arriveerde op de Botermarkt.

Harmen Binnema (lijsttrekker van GroenLinks Noord-Holland) legt de 3 speerpunten van GroenLinks Noord-Holland uit: duurzame energie, natuur en openbaar vervoer. De afgelopen vier jaar heeft GroenLinks deel uitgemaakt van het provinciaal bestuur en met succes!

Er is in die vier jaar 250 Mega Watt windenergie opgewekt. Daarmee is Noord-Holland koploper geworden in Nederland op het gebied van duurzame energie. En voor de werkgelegenheid in Noord Holland-Noord is deze ontwikkeling van wezenlijk belang. Daarnaast is er flink geinvesteerd in het openbaar vervoer. Er is in Noord-Holland 100 miljoen extra in het openbaar vervoer gestoken. Dit tegen landelijke trends in.

 

Femke Halsema benadrukte het belang van de verkiezingen. Een groene meerderheid in de Eerste kamer is gewenst.

 

Het publiek kreeg vervolgens kans om vragen te stellen. Het actiecomité “Khalid moet blijven”vestigde, in de persoon van Sjaak Vrugt van de Axlijst, de aandacht op de straatkrantverkoper Khalid. Khalid is een bekend gezicht in Haarlem, hij is gehandicapt en verkocht de journaals voor V&D. Femke hield hierop een pleidooi voor een terugkeer van Nederland naar de gastvrije traditie. Alleen een generaal pardon is niet genoeg! Femke zette vervolgens haar handtekening op de lijst waarmee wordt opgeroepen Khalid niet uit te zetten.

Ook onder het publiek werden nog veel handtekeningen opgehaald om deze actie te ondersteunen. De Haarlemse fractie had de Tweede Kamerfractie van GroenLinks al eerder geïnformeerd over de zorgelijke situatie van Khalid.

 

Vervolgens ging Femke met de fractie nog op de foto.

Na een kopje koffie gedronken te hebben op de Botermarkt vertrok de bus weer richting Amsterdam.

Een pluim voor de vrijwilligers die in de regen hebben meegeholpen!

Zie www.femkeontour.nl