Na de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen heeft de fractie van GroenLinksHaarlem zich ten doel gesteld het stadhuis vaker dan voorheen het stadhuis te laten en in gesprek te gaan met organisaties, instellingen en individuele Haarlemmers. In dat kader had de Haarlemse afdeling van de Fietsersbond op dinsdag 20 juni een fietstocht langs diverse lokale knelpunten uitgezet.

De Fietsersbond maakt zich al jaren sterk voor veilige en comfortabele fietsroutes. Dat dat nog niet overal het geval is bleek overduidelijk. Zo kon worden vastgesteld het nu op de Verspronckweg voor fietsers uitkijken geblazen is. Een wat bredere maat auto staat noodgedwongen voor een deel op de fietsstrook geparkeerd. De fietser moet uitwijken,terwijl het autoverkeer langsraast. Bij de Buitenrustbruggen is een vrijliggende fietsroute onder de bruggen door een noodzaak. Als het even kan moeten auto en fiets elkaar op zeer drukke punten niet gelijkvloers te hoeven kruisen. In de nabije toekomst is dat nu wel het geval bij de Schipholweg en de fietsroute vanuit Schalkwijk richting de Slachthuisbuurt. Leerlingen van de nieuw te bouwen VMBO-school op de zgn. 023-lokatie bij het Boerhaavebad, zullen veelvuldig van deze route gebruik gaan maken. "Bij het bedenken van de diverse plannen dient men veel meer rekening te houden met het belang van de fietser", stelde Jaap Moerman, voorzitter van afdeling Haarlem. Hij bezoekt deze dagen zoveel mogelijk raadsfracties om steun te krijgen voor de aanbevelingen van de bond. Een goed gekozen moment zo vlak voor de vaststelling van de gemeentelijke kadernota,waarin beleidscontouren voor de komende jaren zijn vastgelegd. Vrijliggende, rood geasfalteerde fietspaden is het streven. De soepel meefietsende GroenLinksers waren in ieder geval overtuigd.

John Mittendorff