"Ik ben, om te beginnen, trots op de versnelling die we hebben ingezet in de bouw van nieuwe woningen. Die zijn hard nodig, want Haarlem is populair. Op acht plekken in de stad willen we de komende jaren 10.000 woningen bijbouwen. Hier komen ook meer voorzieningen, zodat mensen er met veel plezier wonen. Tegelijkertijd willen we die nieuwe wijken ook klimaatadaptief maken, goed bereikbaar en er werkgelegenheid creëren. Dat betekent keuzes maken. We hebben in de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan een Omgevingsvisie, die ons hierbij gaat helpen.’

Subsidie voor sneller bouwen

In 2018 gaf de gemeente nog 500 bouwvergunningen af, vooral voor nieuwbouw, in 2021 waren dat er twee keer zo veel. ‘In mei 2020 bracht minister Ollongren van Binnenlandse Zaken een werkbezoek aan Centrum Schalkwijk’, vertelt Roduner. ‘Hier zag ze hoe hard we hebben doorgebouwd, ook in coronatijd. Van het Rijk hebben we ruim 22 miljoen euro subsidie gekregen om sneller te kunnen bouwen aan meer betaalbare woningen. Niet alleen rondom de Europaweg in Schalkwijk, maar ook in Haarlem Nieuw-Zuid, waar een belangrijk OV-knooppunt komt, en in Oostpoort, bij station Spaarnwoude.’

Nieuwe bestemming voor erfgoed

De gemeente Haarlem werkt aan een duurzame, groene en schone stad. Hier hoort ook toekomstbestendig bouwen bij, met herbruikbare materialen, zoals dat bijvoorbeeld gaat gebeuren op het Slachthuisterrein. Materiaal van dit terrein krijgt een tweede leven in Afrika. ‘De herinrichting van het Slachthuisterrein is een mooi voorbeeld van hoe de gemeente oog heeft voor het cultureel en industrieel erfgoed van de stad’, zegt Roduner. ‘Door hieraan een nieuwe bestemming te geven, kan het blijven voortbestaan. Dit gebeurt ook in de oude koepelgevangenis van Haarlem, waarvan de verbouwing bijna voltooid is. Hier komen ook sociale huurwoningen, studentenhuisvesting, een MKB-hub, bioscoop en de University College Haarlem. De plannen voor het herontwikkelen van de voormalige Drijfriemenfabriek bij stadsstrand De Oerkap zijn net zo veelbelovend.’

Eerlijke kansen

Voor zo’n welvarende stad als Haarlem is het moeilijk voor te stellen dat in sommige wijken een kwart van de kinderen opgroeit in armoede. Met de verruiming van de criteria voor de HaarlemPas die de coalitie heeft doorgevoerd, kunnen meer gezinnen met een laag inkomen hier gebruik van maken. ‘Kinderen moeten opgroeien met alle kansen om zich goed te kunnen ontwikkelen. Ze moeten kunnen sporten en spelen, boeken lenen in de bieb, een eigen fiets hebben en goede schoolspullen’, vindt Roduner. ‘Met de HaarlemPas en alle armoederegelingen die hieronder vallen, willen we kinderarmoede de wereld uit helpen. De gemeente helpt ook jongeren met problematische schulden hun leven weer op de rit te krijgen.

Uit de bijstand, aan het werk

Er is de gemeente veel aan gelegen om Haarlemmers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. In de afgelopen vier jaar is dat goed gelukt. Roduner: ‘Zo’n duizend bijstandsuitkeringen hebben we kunnen stopzetten, omdat Haarlemmers passend werk vonden. Dat is ook goed voor de werkgelegenheid, want de stad zit te springen om vakmensen. Dit zien we bijvoorbeeld bij de kinderopvang. Ook onze aanpak om statushouders aan werk te helpen, was succesvol. De gemeente Haarlem loopt hierin voorop, concludeerde minister Koolmees van Sociale Zaken, toen hij in 2019 met Koning Willem-Alexander Haarlem bezocht. Of het nu gaat om extra woningen bouwen, mensen aan werk helpen of kinderarmoede tegengaan: het is belangrijk dat de nieuwe coalitie verdergaat met wat we in de afgelopen vier jaar in gang hebben gezet."