Robbert geeft tussenstand CoalitieFormatie

Formatie gestaag verder

Gemeenteraad 26 april

Robbert Berkhout vertelt dat de Stad de gelegenheid heeft gehad; en gegrepen om inbreng te leveren voor de coalitieonderhandelingen. De gesprekken op 20 april gingen goed in Pippa’s, er waren veel mensen. Zij konden in openheid en vrijheid met raadsleden en onderhandelaars spreken en hun wensen en ideeën meegeven. De inhoud wordt gebundeld en komt op de site te staan. Het was positief dat niet alleen de mensen die dat gewend zijn en bekend zijn, bij Pippa’s hun verhaal kwamen doen; of (eerder) in de Pletterij een pleidooi hielden.

Waarschijnlijk gaat de coalitie dat vaker doen, bijvoorbeeld elke jaar voor de Kadernota.

Robbert meldt dat de formatie gestaag vordert en is optimistisch.

Elke keer wordt op een andere locatie vergadert en dat is prettig en ook improviseren.

Er wordt gewerkt aan concept teksten en na het reces (vakantie tot 13 mei), waar ieder aan toe is; want er zijn veel intensieve gesprekken geweest, worden knopen doorgehakt.

De  Koepel

De Koepel is onderwerp van bespreking geweest bij de beoogde coalitiepartners waarbij is vastgesteld dat ieders ambitie is om academisch onderwijs te krijgen in Haarlem, terwijl duidelijk is dat de ene partij voornamelijk kansen ziet waar de andere partij risico’s ziet. De beoogd coalitiepartners zijn er nog niet helemaal uit.

Het college heeft in deze raad de zienswijze gehoord van de gemeenteraad (die ook al schriftelijk zijn ingediend) op haar plan (en collegebevoegdheid) om op een deel van het terrein Woningbouwcorporatie Elan sociale huurwoningen/studentenwoningen te laten bouwen. Nadat Amvest zich, als ontwikkelaar en belegger, heeft teruggetrokken.

GroenLinks is positief over de college stappen.