Fractieoverleg Begroting
Fractieoverleg Begroting

Fractie bespreekt de Begrotingvoorstellen College

Fractiebespreking van de begroting met voorstellen voor pijnlijke bezuinigingsmaatregelen op zaterdagmiddag bij Melissa Oosterbroek thuis.