In Haarlem zijn 7 Doe-tuin-complexen met samen 500 Doe-tuinen. De fractie is op bezoek bij de Cornelia Westendorptuin met 88 tuinen van elk 25 m2  (5x5); een middelgrote tuin, gelegen aan de Van Dortstraat in Noord. Het grenst aan de schooltuinen waar 14 klassen, zo’n 350 leerlingen, elk een kleine tuinstrook heeft (Sinds 1924, gesticht door juf Cornelia Westendorp).
De Schotertuin, bij de Jeugdherberg in Noord, is met 180 Doe-tuinen de grootste en oudste (1993) en voorheen een scholentuincomplex. Doe-tuin de Componist (Richard Holkade)  is met 15 tuinen de kleinste.

Doe-tuinen zijn door de gemeente ingesteld met een educatief doel en in 2006 overgedragen aan de Stichting Doe-tuinen. Het Dagelijks Bestuur van de Stichting vertelt de fractie enthousiast over het reilen en zeilen van de Doe-tuinen. Het geeft voldoening om eigen groenten of vruchten te verbouwen of bloemen te kweken. Omgaan met groen is gezond, biedt recreatie,  is leerzaam en de tuin is een sociale ontmoetingsplek.

MOp de tuin mag geen gif of kunstmest gebruikt worden. In deze tuin wordt paardenmest gebruikt of compost dat zelf gemaakt wordt op een grote hoop. Boompjes mogen niet geplant worden en teelt van aardappels is aan sterke voorwaarden gebonden. Opvallend is het gebrek aan afscheidingen van de doe-tuintjes (wat eerder een kenmerk is van de meeste van de 8 volkstuinen met grotere tuinen en bovendien schuurtjes of huisjes en hoge kassen). Overdag kan ieder op de Doe-tuinen rondlopen, ’s avonds is het hek dicht en alleen toegankelijk voor de gebruikers met een sleutel. Het kost € 25,-- per jaar (binnenkort € 30,--). Er wordt verwacht dat gebruikers ook de gezamenlijke paden onderhouden en af en toe algemene onderhoud-klusjes of taken doen. De Doe-tuinders blijken een hekel te hebben aan de veenmol een vraatzuchtig krekelachtig insect.
Er is een tuincommissie die problemen signaleert indien een tuin onvoldoende wordt onderhouden en onkruid welig tiert. Barbecueën gebeurt niet op de Cornelia Westendorptuin maar bijvoorbeeld wel op de Poelbroektuin waar het onder voorwaarden voorlopig wordt toegestaan.

Tussen de Doe-tuinen en de molen van de Schoterveenpolder ligt een dichtgeslibde sloot zonder zichtbaar water die Rijnland vergeten is te baggeren. Water haalt men uit de overige sloten en de twee handbediende grondwaterpompen.

Er is een wachtlijst bij de verschillende tuinen, hoewel het voorkomt dat aanmelders zich alvast inschrijven “voor over een paar jaar”. Het bestuur wil ook “groot-ouder-kind tuinen” gaan aanbieden.

Het Bestuur van de Stichting Doe-tuinen zou graag zien dat er een 8ste tuincomplex wordt aangelegd in het Westelijk Tuinbouwgebied.

Na de rondleiding kon de fractie gebruik maken van het redelijk grote ‘clubgebouw’, van Ecosol die daar ook een werkplek en tuinen heeft en van welk gebouw de Doe-tuin ook gebruik mag maken, voor haar reguliere fractievergadering.