De fractiekamer is al enige tijd zodanig ingericht dat de fractie kan vergaderen met voldoende afstand tot elkaar, volgens de RIVM-richtlijnen. Naast de 9 fractieleden kunnen nog 5 personen een zitplek innemen. Dus maximaal 14 personen. De afzuiginstallatie heeft 3 inlaten in het plafond en zo mogelijk wordt het raam open gezet.

Met dank aan Mooizooi voor het lenen van de tafeltjes.