23 Jaar, in een periode van 26 jaar is Pieter Postmus (66) fractieassistent/PR-medewerker GroenLinks Haarlem geweest. Daarvoor was hij lid van het afdelingsbestuur. Als bestuurslid heeft hij een website gemaakt voor de afdeling, fractie en bestuur. Jaren later kwam landelijk GroenLinks met dienstverlening aan de afdelingen door een vast format dat online op de GroenLinks-server kon worden ingevuld. Pieter heeft gewerkt met verscheidene fractievoorzitters: Addie, Ali, Lukas, Tenda, Cryfke, Daphne, Robbert- Jasper. In fracties variërend van 4 t/m 9 fractieleden.

Elke fractie had zijn eigen dynamiek en karakter maar dat blijft “het geheim van de Prinsenhof”.

Pieter Postmus: “Ik vind het interessant om de politiek achter de schermen en in openbare bijeenkomsten mee te maken. In de fractie wordt gewikt en gewogen en gediscussieerd over standpunten en de aanpak op vele onderwerpen om de GroenLinks idealen te verwezenlijken. Dat zal ik wel gaan missen. Ik val niet in een zwart gat want ik ben nog wel vrijwilliger; 2 dagen per week, als bedrijfsleider bij Mooizooi.”

In de eerste jaren moesten notulen van de fractievergaderingen nog rondgestuurd worden per post om gelukkig vervangen te worden door de snellere mailmogelijkheden. Toen het gedrukte ledenblad ophield te bestaan heeft hij de maandelijkse Nieuwsbrief gestart, aanvankelijk via Mailchimp, later via het landelijke format en landelijke GL-server. Hij is er van overtuigd dat de fractie naar achterban en ‘de stad’ moet communiceren waar zij mee bezig is en welke standpunten zijn ingenomen en waarom.

Pieter stopt als webmaster en Nieuwsbrief samensteller. Pieter: “Dat wordt afkicken”. Mogelijk maakt hij af en toe nog wat foto’s voor de partij.

Pieter was één van de twee ondersteuners van de fractie. John Mittendorff is al jaren technisch voorzitter van de fractievergadering, hij blijft dat de komende raadsperiode doen. Pieter was vaak samen met John te vinden op de publieke tribune bij de raad, dan wel tijdens strenge Anti-Covid maatregelen, achter de computer.