Garenkokerskwartier cooperatie

Garenkokerskwartier-pioniers doen woningonderhoud ook voor lage energierekening en aardgasvrij wonen

De buurtcoöperatie “Duurzaam Garenkokerskwartier” met zo’n 200 leden werkt samen met de stichting Huizenaanpak aan een buurtonderhoudsplan. Er zijn 50 bewoners die als pionier deelnemen aan de projecten, 34 Daarvan hebben zonnepanelen gekocht die op het Seinwezen liggen.
Er is al een project geweest waarbij men, met korting, gezamenlijk een schildersbedrijf inhuurde voor meerdere huizen. Er worden gratis meerjarenonderhoudsplannen gemaakt voor afzonderlijke woningen. Binnenkort zullen een groot aantal warmtescans gemaakt worden van woningen om te zien waar ‘warmtelekken’ zitten.
In het Garenkokerskwartier zijn veel vooroorlogse woningen die moeilijk te isoleren zijn en te maken hebben met vochtige kelders en koude vloeren.
Naast plannen en acties betreffende isoleren en onderhoud; voor comfort, lagere energienota en waardeverhoging van de woning, wordt ook onderzoek gedaan naar zonnecollectoren en warmte-koudepompen.
De kracht van de buurtcoöperatie is dat ze kennis bij elkaar brengt en dat ze klussen gezamenlijk aanbesteden zodat de deelnemers korting krijgen.
Wethouder Sikkema sprak op 7 maart de bewoners toe op een bijeenkomst in Seinwezen, zij wordt blij van dit initiatief.