Dreefzicht
Dreefzicht

Geen bomen kappen bij Dreefzicht

Uitgesproken GroenLinks tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 mei door Sacha Schneiders over Ontwerp Dreefzicht.

"GroenLinks Haarlem is tegen het kappen van bomen. Zeker als dat gebeurt om ruimte te maken voor auto’s. Helemaal tegen als dat gebeurt in onze monumentale Haarlemmerhout. En we staan daarin niet alleen als ik hoor dat er al 20.000 handtekeningen onder de petitie staan.

Aan het VO kleven vele gebreken. Behalve dat er in staat dat er bomen gekapt gaan worden om een parkeerplaats aan te leggen, komt het VO voort uit een plan voor behoud van de Haarlemmerhout, maar de relatie tussen dat plan en het VO is ver te zoeken. Ook is er geen vooroverleg geweest met de stakeholders. Het VO komt weldegelijk zo uit de lucht vallen en voor GLH rauw op ons dak.

Toch zal GroenLinks Haarlem tegen de motie stemmen.  Niet omdat we dit VO steunen. Dat doen we zeker niet.

Wel omdat de motie te vroeg is. Omdat de wethouder op 16 mei tijdens de commissievergadering belangrijke toezeggingen heeft gedaan, zoals hij nu hier heeft herhaald. GroenLinks Haarlem had het VO Dreefzicht te agenderen, omdat het ons geen goed plan leek en we er dus over wilden spreken met de wethouder. Dat is gebeurd op 16 mei. De wethouder heeft toen toegezegd met ons allemaal te gaan kijken ter plekke bij Dreefzicht. En de wethouder heeft toegezegd dat hij onze kritiek en/of opmerkingen, evenals de opmerkingen van de insprekers, zal meenemen in het definitief ontwerp of in een nieuw Voorlopig Ontwerp, als er een heel nieuw plan komt. Ten slotte heeft de wethouder toegezegd dat het definitief ontwerp geagendeerd en besproken wordt in commissie en Raad. Daarom wachten we op de actie van de Wethouder.

Mochten er in het Definitief Ontwerp of nieuwe Voorlopig Ontwerp opnieuw bomen gekapt moeten worden, dan zal GroenLinks Haarlem zeker tegenstemmen om het plan van tafel te krijgen. Dus wethouder, we wachten het plan af, maar laat uw zaag thuis."