Het duurzame stadskantoor aan de rand van Schalkwijk lijkt van de baan. De nieuwe coalitie

heeft een half jaar genomen sinds de verkiezingen om een alternatief uit te werken en dat lijkt er nu te komen.

De Nieuwbouw aan de Raaks gaat ambtenaren herbergen en het oude postkantoor wordt ook verbouwd tot kantoor. De Zijlsingel waar nu de sociale dienst zit wordt verkocht, evenals het gebouw Koningstein aan het Spaarne. De lokaties Westergracht en Brinkmann worden verlaten.

De gemeente beweert dat de nieuwe behuizing per jaar zo,n anderhalf miljoen goedkoper is dan het oorpronkelijke plan op het 023-terrein. De cijfers die dat moeten bewijzen zitten echter zo ingewikkeld in elkaar dat niet goed valt te begrijpen of dat echt zo is. Het is ook moeilijk vergelijken, een nieuwbouwpand op eigen grond in Schalkwijk met twee panden, een oud, een nieuw die in huurkoop of huur worden genomen. Ook is nu gekozen voor een sobere kantooruitvoering en niet meer voor duurzame investeringen in de nieuwbouw. Dat laatste was nu juist het aantrekkelijke van de huisvesting in Schalkwijk voor GroenLinks.Koude en warmteopslag, een flexibel gebouw dat toekomstbestendig is met een zeer gunstig energieverbruik. De extra investeringen die dat vergeden zouden op termijn van 5 of 10 jaar kunnen worden terugverdiend.

Daar is nu helemaal geen sprake meer van, er wordt gesproken over een sober kantoor.

Voordat GroenLinks besluit of ze kan leven met dit nieuwe onderkomen voor de ambtenaren hebben we gevraagd om een meer uitgebreide informatiebijeenkomst over het stadskantoor. We kregen daarbij steun van de meerderheid van de raad. Dan zal moeten blijken of de besparingen die ons nu voorgespiegeld worden realistisch zijn.

 

Lukas Mulder