Op initiatief van GroenLinks en CDA heeft de gemeenteraad in meerderheid zijn afkeuring uitgesproken over het inzetten van nieuwe bouwplannen in de Zuiderpolder. Een motie daarover werd in de afgelopen raadsvergadering aangenomen

Wethouder Jan Nieuwenburg heeft zonder de raad te horen een brief aan de provincie geschreven met het verzoek de rode contour te verleggen om in de toekomst woningbouw mogelijk te maken. Het gaat om het stuk grond ten zuiden van de plek waar het nieuwe stadion moet komen. In zijn motivering aan de provincie spreekt het college over de realisatie van exclusieve woningbouw. Het structuurplan waar het college zich op baseert spreekt van de bespreekbaarheid van de ontwikkeling van dit stuk grond. Vergeten was kennelijk dat dit inhoudt dat het college dus eerst langs de raad moet met een bouwplan, voordat de provincie erbij betrokken wordt. In het collegeakkoord staat trouwens ook nog dat Haarlem geen bouwplannen buiten de bebouwingsgrenzen (de rode contour) in gang zal zetten.
De motie werd ook gesteund door coalitiepartij SP, die zich in haar verkiezingsprogramma uitspreekt tegen bebouwing van het groen.
Dat zeggen VVD en PvdA ook, maar die stemden toch tegen de motie.

Lukas Mulder