De kostenbesparende maatregelen  voor WMO en Jeugd die genomen zijn tijdens de begrotingsbehandeling op 6 november zijn ook voor GroenLinks pijnlijk.  De maatregelen betekenen een versobering van de voorzieningen die vaak ten koste gaat van kwetsbare inwoners. GroenLinks heeft ingestemd omdat de kosten anders onbeheersbaar zouden zijn en ten koste zouden gaan van andere voorzieningen die wij ook belangrijk vinden.

 Een van de maatregelen is het terugbrengen van de maximale vergoeding bij woningaanpassingen van 10.000 naar 7.500 euro. Het risico van deze maatregel is dat wanneer het bedrag ontoereikend is voor bijvoorbeeld een traplift die nodig is om in het huis te kunnen blijven wonen, men dan zou moeten verhuizen. 

GroenLinks is mordicus tegen deze vorm van gedwongen verhuizing.  Wat ons betreft is een mogelijke verhuizing naar een andere woning die al is aangepast  pas mogelijk na instemming van de bewoner waarbij de woningaanpassing geen rol mag spelen. 

De prijs van een traplift blijft onder de 7.500 euro die nu als maximum is gesteld. Dat betekent dat deze belangrijke aanpassing die vaak het verschil maakt tussen al dan niet kunnen blijven wonen in de huidige woning, in ieder geval haalbaar blijft in de nieuwe verordening.

 Wethouder Meijs zegde de commissie, tijdens de vergadering van de commissie  Samenleving, toe dat mensen nooit gedwongen zullen worden te verhuizen en dat er wanneer nodig, er coulance zal zijn wanneer het maximale bedrag van 7.500 nét niet toereikend is voor de noodzakelijke aanpassingen. 

Met deze toezegging kan GroenLinks akkoord gaan met de nieuwe verordening waarin de kostenbesparende maatregelen zijn opgenomen.