Melissa Oosterbroek dient motie in
Melissa Oosterbroek dient motie in

Geen hout gestookte biomassa in Haarlem

De gemeenteraad van Haarlem wil geen houtgestookte biomassa. Een amendement daartoe van GroenLinks, D66, PvdA, CDA, JouwHaarlem, SP, CU, Actiepartij en OPHaarlem is 11 juli  aangenomen. Het college is ook tegen het gebruik van biomassa, maar wilde houtige biomassa niet 100 procent uitsluiten. Het amendement maakt het gebruik van houtige biomassa om energie op te wekken helemaal onmogelijk in Haarlem.

‘Houtstook is utopie’GroenLinks nam het initiatief voor dit amendement. Woordvoerder Melissa Oosterbroek: `Je hebt bijna 2 voetbalvelden aan bomen nodig om een huishouden van energie te voorzien. Dat betekent in Haarlem ruim 140.000 voetbalvelden met bomen voor elk huishouden. Als je dat weet, dan weet je ook dat duurzame houtgestookte biomassa in Haarlem een utopie is.’

Oosterbroek wil daarom de kaders voor biomassa aanscherpen zodat marktpartijen en de gemeente precies weten waar ze aan toe zijn als het over houtgestookte biomassacentrales gaat. ‘Juist omdat we echt duurzame innovatie willen faciliteren.’

Invloed op landelijke politiek

Er is veel onduidelijkheid over de toepassing van biomassa op grote schaal. Het is veel minder ‘groen’ dan nogal eens wordt gedacht. Want wat is die CO2-winst nu echt? En wordt het hout wel regionaal geoogst of wordt het over lange afstanden aangevoerd? De Haarlemse partijen zien in dat energie op basis van biomassa de markt alleen maar tegenhoudt om een duurzame energievoorziening te realiseren. Met deze keuze geeft Haarlem het goede voorbeeld aan ander overheden. In ieder geval heeft de uitsluiting van biomassa invloed op de gemeentes binnen onze regionale energiestrategie (RES) want het vergroot de kans dat ook Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort biomassa zullen afwijzen. 

Amendement GLH PvdA CDA  OPH JH AP-SP-CU Biomassa snijdt geen hout