Mantelzorgers doen iets heel bijzonders. Ze bieden geheel vrijwillig en onbetaald hulp aan hun naasten. Dit doen zij vaak voor familieleden, maar bijvoorbeeld ook voor vrienden of bekenden in hun netwerk.

Gemeente Haarlem waardeert de ondersteuning die mantelzorgers bieden enorm. Daarom krijgen alle mantelzorgers die wonen in Haarlem, of zorgen voor een naaste die in Haarlem woont, een blijk van waardering van de gemeente.

Wilt u deze blijk van waardering ontvangen? Vul dan uiterlijk 15 februari 2022 het aanmeldformulier in op www.tandemmantelzorg.nl. Heeft u geen computer? Bel dan naar Tandem Centrum voor Mantelzorg ondersteuning 023-891 06 10. Mantelzorgers die al ingeschreven staan bij Tandem en in Haarlem wonen, ontvangen de mantelzorgwaardering automatisch uiterlijk 1 april 2022.