In het nieuwe wijkcontract nemen de bewoners zelf meer het initiatief voor zowel de inhoud als de uitvoering van het contract. Wijkraad Bosch & Vaart heeft twee onderwerpen ondergebracht in het wijkcontract: het stimuleren van initiatieven op het gebied van het duurzaam maken van de eigen woning en grondwaterproblematiek. 

Wijkcontracten

In een wijkcontract werken bewoners, wijkraad, gemeente en partners van de gemeente samen om ideeën uit de wijk uit te voeren. De wijk weet zelf welke verbeteringen nodig zijn. Met elkaar wordt gekeken wat mogelijk is. Wijkcontracten kunnen zowel op sociaal als fysiek terrein worden gemaakt en het is de bedoeling dat het wijkcontract na vaststelling binnen één jaar is uitgevoerd. Vanuit het programma Nieuwe Democratie van Haarlem kunnen tot en met 2022 zes wijkcontracten worden afgesloten. De gemeente helpt de wijkraad om te komen tot een wijkcontract en committeert zich aan de afspraken die in het contract worden gemaakt. Naast dit wijkcontract werken de wijkraden Burgwal, Welgelegen en Delftwijk ook aan een wijkcontract.

Grondwater

Er is een werkgroep opgericht die het door de gemeente gestarte vervolgonderzoek naar de grondwaterproblematiek in de wijk begeleidt. De werkgroep informeert de bewoners hierover en werkt de afspraken tussen bewoners en gemeente uit. Wanneer er een keuze gemaakt moet worden uit de diverse oplossingsrichtingen, wordt een enquête onder de buurtbewoners georganiseerd.

Bekijk het wijkcontract (pdf)