In woningen die voor 1960 zijn gebouwd, kunnen loden waterleidingen liggen. Om die reden heeft gemeente Haarlem aan alle bewoners van een woning van voor 1960 een brief gestuurd. In de brief legt de gemeente uit wat huurders en woningeigenaren kunnen doen om te controleren of er nog loden leidingen in hun woning aanwezig zijn en of hun woning op een perceel staat, waar lood in de grond zit.

Verder staat er in de brief dat voor huurders geldt dat zij bij hun verhuurder moeten navragen of er loden leidingen zijn en of hij ze wil vervangen. Als de verhuurder in gebreke blijft dan kunnen huurders een beroep doen op de huurcommissie of op de rechter. Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor hun leidingen. Aangeraden wordt om voor het vervangen van de leidingen een betrouwbare installateur te vragen.

Lood in de bodem

Naast lood in de waterleidingen zit op sommige plaatsen in Haarlem ook lood in de bodem. Dat is afkomstig van oude industrieën of verf waar vroeger lood in zat. Een deel van de bekende bodemverontreinigingen is opgeruimd. Vaak is daar een schone laag grond aangebracht zodat mensen niet met het lood in contact kunnen komen. Maar er zijn nog steeds plaatsen in Haarlem waar lood in de bodem zit. In Haarlem gaat het vooral om de oudere wijken, het centrum met de ring daaromheen en Spaarndam. 

Als eigenaar van een woning of perceel bent u verantwoordelijk voor de bodemkwaliteit op uw perceel. De gemeente heeft via haarlem.nl/bodeminformatie  zichtbaar gemaakt waar lood in de bodem zit. U kunt zoeken op adres of gebied. Heeft u vragen over deze data? Stel uw vraag per mail via bodeminformatie@haarlem.nl. Vermeld in de onderwerp het woord ‘lood’.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het herkennen van loden leidingen en het vervangen daarvan? Kijk dan op www.milieucentraal.nl/lodenleidingen.

Op de website van de GGD kunt u meer lezen over lood en gezondheid. Heeft u vragen aan de GGD over dit onderwerp, dan kunt u terecht bij de GGD Kennemerland, via Milieu en gezondheid | GGD Kennemerland of telefoonnummer 023-515 9500.

Achtergrond

Vroeger werden waterleidingen vaak van lood gemaakt. Sinds 1960 mag dat niet meer. Te veel lood in drinkwater is niet gezond. Onderzoek heeft aangetoond dat het binnenkrijgen van lood al bij een lage hoeveelheid voor gezondheidsrisico’s kan zorgen. Vooral bij jonge kinderen en zwangere vrouwen. Ook kun je lood binnenkrijgen als je met je handen in vervuilde grond bezig bent en daarna je handen in je mond stopt. In oudere panden zijn helaas nog niet alle loden leidingen vervangen.